Kiyes nou ye.

Sophia B. Jasmin, se manb fondatè Teknoloji an kreyòl -TK.  Marye epi manman yon jenn ti gason laj 7 lane, Sophia toujou konsakre tan li ak fanmi li epi  ede moun ki nan bezwen. Sa se youn nan rezon  ki fè li kreye Teknoloji an kreyòl poul ede popilasyon Ayisyèn nan nan youn nan domèn ke lap evolye ki se Teknoloji. Yon pasyon ki komanse depi tou piti. Sophia patisipe nan plizyè volontarya kote lap viv ak fanmil nan eta Massachusetts ede founi leson enfomatik de baz pou granmoun ak ede mete sou pye media nan plizyè legliz. Pou kounye a...

Konnen plis

Dènye videyo nou yo

Kòman pou w BACKUP otomatik

Dat li mete: 12 Oct 2022

Mikwo Shure SM7B | Shure SM7B Mic

Dat li mete: 12 Oct 2022

Mansfrotto AutoPole

Dat li mete: 12 Oct 2022

DJI Wireless Mic Unboxing

Dat li mete: 12 Oct 2022

Kreye Reel ak TikTok byen fasil

Dat li mete: 12 Oct 2022

Konnen plis de mwen

Profile

Mwen se Sophia Bruny

This section is about you, talk about yourself, your biography, say what you like, why you took the initiative to create teknoloji an kreyol