Sophia B. Jasmin, se manb fondatè Teknoloji an kreyòl -TK.  Marye epi manman yon jenn ti gason laj 7 lane, Sophia toujou konsakre tan li ak fanmi li epi  ede moun ki nan bezwen. Sa se youn nan rezon  ki fè li kreye Teknoloji an kreyòl poul ede popilasyon Ayisyèn nan nan youn nan domèn ke lap evolye ki se Teknoloji. Yon pasyon ki komanse depi tou piti. Sophia patisipe nan plizyè volontarya kote lap viv ak fanmil nan eta Massachusetts ede founi leson enfomatik de baz pou granmoun ak ede mete sou pye media nan plizyè legliz. Pou kounye a li se anplwaye nan IBM e yon apple teknisyèn sètifye. Sophia renmen travay an kolaborasyon se sak fè rèv li se fè de TK youn nan pi gro founisè Teknoloji kote Ayisyen kapab jwenn zouti nesesè gratis.